Contact

Sofia University "St. Kliment Ohridski"
15, Tsar Osvoboditel blvd.
Sofia – 1504

Principal Contact

Assoc. Prof. Dr. Julia TZVETKOVA
Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Support Contact

Assist. Prof. Dr. Lily GROZDANOVA